မော်တော်ယာဉ်အလိုက် ရှာဖွေမှုရလဒ်များ

MAZDA B2000
ကိုယ်ထည်: UF
အင်ဂျင်: FE, 2.0L
ခုနှစ်: 1985-1999
ဂီယာနှင့်ဘီး, CENTER BEARING SUPPORT
Middle Transmission
ကမ်းလှမ်းချက် ID
ကိန်း
ရက်ပေါင်း
စျေးနှုန်း [US$]
E1V2
2
9d
US$23.07
MDAV
4
10d
US$24.51
MDAG
4
12d
US$24.51
ဂီယာနှင့်ဘီး, CENTER BEARING SUPPORT
Middle Transmission
ကမ်းလှမ်းချက် ID
ကိန်း
ရက်ပေါင်း
စျေးနှုန်း [US$]
MDBB
2
7d
US$51.38
E1V3
2
10d
US$54.77
MDAV
2
10d
US$58.59