မော်တော်ယာဉ်အလိုက် ရှာဖွေမှုရလဒ်များ

VOLKSWAGEN Bora
ကိုယ်ထည်: 1J__N_
အင်ဂျင်: AGU, 1.8L
ခုနှစ်: 2000-2005
ဘရိတ်, Brake Pad Wear Sensor
Front Axle Brake
ကမ်းလှမ်းချက် ID
ကိန်း
ရက်ပေါင်း
စျေးနှုန်း [US$]
V5GG
1
60d
US$110.11
ဘရိတ်, Brake Pad Wear Sensor
Front Axle Brake
ကမ်းလှမ်းချက် ID
ကိန်း
ရက်ပေါင်း
စျေးနှုန်း [US$]
E1V2
9
9d
US$174.57
E2V2
9
27d
US$155.03
V5GG
1
60d
US$97.74